Maskintransporten är en viktig länk mellan oss och våra kunder

Vi jobbar hårt med logistiken att få rätt maskin på rätt plats vid rätt tillfälle.

Under 2021 växte tankarna på att starta ett eget åkeri och under hösten 2022 stod allt klart – HLLs egna transportföretag HLL Transport lanserades.

– Många kunder förlitar sig på våra transporter. Vi jobbar hårt med logistiken att få rätt maskin på rätt plats vid rätt tillfälle. Därför blev det en självklarhet för oss att starta ett eget åkeri – HLL Transport. Vi har och kommer fortsatt jobba för att på bästa sätt underlätta våra kunders vardag. Det ska vara enkelt att använda våra maskiner, säger Karl-Oskar Engström, ansvarig på HLL Transport.

 

– Bara inom Storstockholm gör vi cirka 150-200 transporter om dagen. Vi jobbar ständigt med att effektivisera transportlogistiken, på så sätt minskar vi antalet lastbilar men har möjlighet att köra fler maskiner. Både smart för HLL, våra kunder och samhället, berättar Karl-Oskar.

Trafiken i Stockholm är intensiv och varje dags passerar cirka 150 000 fordon Essingeleden varav större delen sker dagtid.

– Vi utmanar trafiksituationen i Stockholm genom att flytta transporter från dagen till att köra det som går på natten. Allt för att säkerställa att rätt maskin finns på rätt plats vid rätt tid, säger Erik Pettersson som arbetar som transportledare på HLL.

 

Erik Pettersson och Thomas Gebéus, arbetar som transportledare på HLL.

– Genom att vi äger processen från början till slut ger det oss också en större flexibilitet att anpassa oss till kundernas behov och snabbt kunna anpassa oss till förändringar på marknaden, berättar Karl-Oskar.

På HLL Transport är det alltid människan som står i centrum och våra medarbetare är den starkaste konkurrensfördelen.

– Vi har tagit hjälp av erfarna chaufförer för att ta fram fordon till verksamheten. Det gör att vi haft möjlighet att optimera våra lastbilar så att de passar för just oss, både när det gäller komfort men även i funktionalitet. Kan vi spara tid men även jobba säkrare sparar vi stress för chaufförerna och säkerställer en bra arbetsmiljö, säger Karl-Oskar.

– Med en egen logistiklösning kan vi effektivisera leveranser och hjälpa våra kunder att minska sina transportkostnader. Våra lastbilar har högsta miljöklassningen och är anpassade för vår verksamhet vilket förutom effektivare transporter ger en ökad säkerhet vid lossning och lastning,
avslutar Erik.

 


 

Hyrkorgen

Våra depåer