Utbildning

Behöver du lift- eller truckutbildning nu-nu-nu?
Det är lugnt, fixa det på jobsafe.se

Är du riktigt säker?

Många arbetsuppgifter i byggbranschen kräver att personalen är kravutbildad. I samarbete med Jobsafe tillhandahåller vi Ställningsutbildningar, Liftutbildningar, Truckutbildningar och ett flertal andra kravutbildningar som gör arbetsplatsen säkrare och tryggare.

Genom att ha rätt utbildning, minskar du risken för olyckor. Utbildningarna kan du dessutom göra direkt i mobilen. På så sätt hjälper vi dig att minska produktionsbortfall, till exempel på grund av resor. Eventuella praktiska moment i utbildningen görs där du befinner dig. Utbildningsbeviset får du direkt!

 

10%  rabatt när du bokar din nästa utbildning via jobsafe.se 

 

ANGE RABATTKODEN HLL2021 NÄR DU BOKAR!

 

Har du frågor eller funderingar maila hll@jobsafe.se eller kontakta din närmaste HLL-depå.

Snabbaste vägen till din nya utbildning!

Att utbilda dig genom JobSafe är superenkelt!

1, Gå in på jobsafe.se och boka din utbildning.

2, Teorin gör du direkt i mobilen.

3, Praktiken fixar du på JobSafes utbildningscenter i Västberga om du finns i Stockholm med omnejd. Annars löser vi det smidigt och enkelt, nära dig – helt säkert.

Allmän utbildning Asbest

Ska du leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material krävs allmän utbildning. Kursen tar upp risker med asbest, arbetsmetoder, utrustning, nödfallsåtgärder och kontrollmetoder. Mer information finns i AFS 2006:1, 19 §.

Tid: 1 dag

Allmän utbildning Asbest

Ska du leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material krävs allmän utbildning. Kursen tar upp risker med asbest, arbetsmetoder, utrustning, nödfallsåtgärder och kontrollmetoder. Mer information finns i AFS 2006:1, 19 §.

Tid: 1 dag

Arbete på väg 1.1-3

Under utbildningen får du teoretisk kunskap i hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Med möjligheten att när som helst ta del av utbildningsmaterialet även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen erbjuds via vårt responsiva utbildningssystem och är framtagen av ATA Academy i samarbete med Jobsafe. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Teori: Webben

Asbest – kompletterande utbildning

Kompletteringsutbildningen gäller både ledare och arbetare och ska genomgås minst vart femte år. Kursen är för dig som tidigare har gått Särskild utbildning.
Läs mer i AFS 2006:1.

Tid: 1 dag

Asbest – särskild utbildning

Ska du leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material krävs utbildning som ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik. Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material.
Läs mer i AFS 2006:1.

Tid: 4 dagar

Asbest – särskild utbildning med anpassad längd

För dig som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning med luftsluss av saneringsområdet, krävs utbildning som ger dig nödvändiga kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik.
Läs mer i AFS 2006:1.

Tid: 2 dagar

Asbest – särskild utbildning

Ska du leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material krävs utbildning som ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik. Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material. Läs mer i AFS 2006:1.

Tid: 4 dagar

Buller

Buller är ett vanligt arbetsmiljöproblem. På utbildningen får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du kan påverka exponeringen själv. Med möjligheten att när som helst ta del av utbildningsmaterialet även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Teori: Webben

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P, påbyggnad

Som BAS-P har du ansvar och omfattande, långtgående arbetsuppgifter. Det ställer stora krav på kunskap och erfarenhet. Utbildningen fokuserar på BAS-P samordning och styrning och är för dig som gått BAS-P/U-kurs eller motsvarande.

Tid: 1 dag

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U (N)

Utbildningen är för dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U i projekt av ”normal” art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Du får färdighet att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö. Förkunskaper krävs och kursen är anpassningsbar.

Tid: 1 dag

Fallskyddsutbildning

Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbets- tagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. I utbildningen lär du dig principerna för personlig fallskydds- utrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete. Mer information finns i AFS 2006:6 AFS 1999:3 samt AFS 2003:3.

Teori: Webben

Härdplast

Utbildningen ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna i arbete med kemiska produkter. Med möjligheten att när som helst ta del av utbildningsmaterialet även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Teori: Webben

Heta arbeten

Du som utför, bevakar och svarar för heta arbeten måste genomgå utbildning och avlägga godkända prov. Utbildningen ger kunskap om heta arbeten enligt gällande försäkringsvillkor. Heta arbeten omfattar svetsning, skärning, lödning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför gnistbildning eller uppvärmning och där risk för brand kan uppstå.

Tid: 1 dag

Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

Den webbaserade utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Teori: Webben

Liftutbildning

För att köra lift krävs att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Du skall även ha ett skriftligt tillstånd av den som är ansvarig på arbetsplatsen. Mer information finns i AFS 2006:6 och SS-ISO 18878:2013.

Teori: Webben
Praktik: På HLLs depåer

Liftutbildning repetition

För att köra lift krävs det att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Du måste även ha ett skriftligt tillstånd av den som är ansvarig på arbetsplatsen.

Enligt Svensk standard, SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare), ska utbildningen repeteras var 5:e år och innehålla teori och praktik.

Teori: Webben
Praktik: På HLLs depåer

Mer information finns i AFS 2006:6 och SS-ISO 18878:2013.

Säkra lyft

Ska du använda en lyftanordning ska du vara väl förtrogen med arbetet och ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. I utbildningen lär du dig koppla och använda lyftredskap effektivt och utan att säkerheten sätts på spel. Mer information finns i AFS 2006:6.

Teori: Webben

Ställningsutbildning allmän, 2-9 m

Om du bygger, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning ska du ha genomgått utbildning och ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. Mer information finns i AFS 2013:4.

Teori: Webben

Truckutbildning

För att köra truck krävs att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Du skall även ha ett skriftligt tillstånd av den som är ansvarig på arbetsplatsen. Mer information finns i AFS 2006:5 och TLP10.

Teori: Webben
Praktik: På HLLs depåer

Vibrationer

Utbildningen behandlar risker kopplat till vibrationsexponering. Med möjligheten att när som helst ta del av utbildningsmaterialet även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Teori: Webben

Inte svårare än så!

Jobsafe.se har du via ”mina sidor” dessutom alltid tillgång till dina utbildningsbevis digitalt! Kontakta oss på depåerna eller Jobsafe så berättar vi mer!

Hyrkorgen