HLLBARHET – vår väg till en bättre värld

Ett mer hållbart alternativ

Att dela resurser istället för att äga själv är något vi ser som en självklarhet. Vår affärsidé grundar sig på just den enkla ekvationen. Vi vill bidra till att fler ska ha möjligheten att välja det mer hållbara alternativet. Det ställer stora krav på oss och våra leverantörer att vi arbetar aktivt med att utveckla moderna och miljöanpassade maskiner utan att tumma på kvalitén eller maskinprestanda.

Inom HLL är säkerhet, arbetsmiljö och jämställdhet högt prioriterade områden. Vi vill vara en säker och inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare trivs och utvecklas. Därför arbetar vi aktivt tillsammans för att skapa förändring och minska vår negativa påverkan på miljön och möjliggöra ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljö och säkerhet

En god och säker arbetsmiljö är inte viktig bara för oss på HLL utan för hela byggbranschen. Alla – oavsett roll eller arbetsplats – har rätt till en säker och trygg arbetsplats. På HLL arbetar vi aktivt för att minimera risker och förebygga ohälsa och skador. Du ska vara trygg på jobbet!

Jämställdhet och mångfald

Att alla, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet ska ha samma förutsättningar på arbetsplatsen och i samhället ser vi som en självklarhet. På HLL har vi alltid människan i fokus och vi värnar om laget. Genom att ständigt vara närvarande för vi både kultur och kunskap vidare. Det är det vi kallar HLLandan.

Hållbarhetsrapport

HLL Hyreslandslaget firar 10 år i år, och vår vision är att finnas i många generationer till. Hållbarhet är naturligtvis en viktig ingrediens för att göra det möjligt, och det är därför med stolthet och glädje som vi nu presenterar vår första hållbarhetsrapport.

Läs vår Hållbarhetsrapport här! HÅLLBARHETSRAPPORT

Hyrkorgen