Är du säker?

Skyltar, avstängning och tjänster för en säkrare arbetsplats.

Vi hjälper dig genom hela processen.

På HLL värnar vi om allas säkerhet. Vi hjälper dig till en säkrare arbetsplats och en säkrare trafikmiljö. Vi tar dig genom hela processen, från att ta fram TA-plan, söka tillstånd, till att etablera och sköta tillsyn på arbetsplatsen.

I samarbete med Ramudden erbjuder vi även rådgivning och expertkompetens vad gäller lagar och krav inom trafiksäkerhetsområdet. Självklart kan du även hyra avstäningsmaterial och annan utrustning som du behöver för en säker trafik- eller byggarbetsplats.

 

Ljudbarriär – Soundguard

Soundguard  är ett unikt skalskydd framtaget för montering på GP-Link. Systemet erbjuder hög säkerhet, snabb och enkel montering samt många funktioner. Med Soundguard säkerställer du både insyn och intrång från obehöriga på din arbetsplats samtidigt som du reducera bullernivån med upp till 24dB. Skalskyddet kan byggas upp till 4 m högt inkl. barriären.

 

Soundguard erbjuder, utöver bullerdämpande skalskydd, även en unik möjlighet att profilera ditt företag med egna budskap. Kanske vill du informera om vad som händer på insidan.

 

TA-planer

Tillsammans med Ramuden och deras TA-konsulter hjälper vi dig med planering och utformning av en säker arbetsplats. Vi tar dig igenom hela processen från start till en godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan).

 

Ramuddens TA-konsutler har lång erfarenhet och är experter på gällande regelverk som att se lösningar i komplexa trafiksituationer och arbetsplatser.

Produkter för en säkrare trafikmiljö

 

GP-link

En stabil och säker betongbarriär som inte behöver förankras i asfalten. GP-linken ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet. GP-linken har en patenterad skarv och är smidig i såväl vinkling som höjdskillnader.

 

Skyltar och vägmärken

Vi har ett brett utbud av väg- och trafikskyltar. Förutom standardskyltar kan du enkelt få den skylt du behöver. Vi fixar skyltarna, du bestämmer texten.

Hyrkorgen

Våra depåer