Bodar och bodetablering

Skräddarsydda lösningar eller enstaka bodar
– vi hjälper dig!

Vare sig du behöver hyra en enstaka bod eller ska planera för en full etablering finns det mycket att vinna på att vara ute i god tid.

Bäst resultat får vi om vi får vara med i ett tidigt skede. Vi lyssnar på dina behov, skissar på lösningar och kommer gemensamt fram till den lösning som blir effektivast för dig. I många fall behöver man börja med en mindre etablering, skala upp när projektet är i full gång och skala ned när projektet närmar sig sitt slut. Du kan vara trygg med att vi finns med dig hela vägen från projektering och dimensionering till avetablering och bortforsling.

 

Våra bodar och containrar

 

Hos oss kan du hyra bodar för alla dina behov. Vare sig det gäller bodar för  kontor, omklädnad, wc eller personalvagnar.

 

 • Kontor
 • Omklädnad
 • Personalbod
 • Matsal
 • WC
 • Personalvagnar
 • Rastvagnar
 • Containrar

 

Vill du veta mer om våra bodlösningar,
kontakta våra bodspecialister:

 

Björn Vestberg, e-post: bjorn.vestberg@hllab.se

Fredrik Stjernberg, e-post: fredrik.stjernberg@hllab.se

 

Tel till vår bodavdelning: Tel: 0176-109 11

 

 

Etablering från start till mål

 

Som kund kan du koncentrera dig på din byggprocess. Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen för ditt projekt vare sig det gäller enstaka bodar eller en full etablering. Vi hjälper dig från planering och dimensioner till uppställning och avetablering.

 

 • Behovsanalys
 • Planering
 • Dimensionering
 • Anpassning
 • Avetablering

 

Hyrkorgen

Våra depåer