Försäkringar

Här anmäler du skador och stölder på maskiner och tillbehör.

HLL Hyrförsäkring – en trygghet för dig.

Med HLLs Hyrförsäkring kan du känna dig trygg om du utsätts för skada eller stöld. Försäkringen skyddar värdet på den utrustning du hyrt mot plötsliga och oförutsedda utifrån händelser såsom skadegörelse, inbrott, brand, vattenskador m m.

OBSERVERA! Om inte komplett skade-/stöldanmälan lämnats till HLL inom 10 dagar debiteras hyra.

Vid frågor kontakta vår Stöld- & Skadeavdelning på tel 08-449 22 35.

Här hittar du kort information om försäkringsskyddet: HLL Hyresförsäkring

Stöld

 

Om stöld inträffar, kontakta omgående din uthyrare. Du hittar din närmaste depå här.

 

 • Fyll i blanketten HLL Stöldanmälan och ange vilken egendom det gäller
  • Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson
  • Uppge var/när brottet ha skett och individnummer på stulen egendom samt ange en tydlig beskrivning på händelseförloppet
  • Fotografera allt som kan styrka och påvisa brott

 

 • Gör en polisanmälan och ange vilka maskiner som stulits samt HLL som målsägare
 • Vid stöld, inbrott, rån eller annat brott skall en polisanmälan omgående göras under samma dag som stölden upptäcktes. I polisrapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra stöld.
 • Kopia på polisanmälan och HLL stöldanmälan skall omgående skickas till STÖLD- & SKADEAVDELNING

Skada

 

Om olyckan är framme, kontakta alltid först din uthyrare. Du hittar din närmaste depå här.

 

 • Fyll i HLL Skadeanmälan
  • Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson
  • Uppge skadad egendom samt individnummer
  • Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit
  • Fotografera den skadade egendomen på avstånd och ta även en närbild
  • OBS! Vid skadegörelse ska en polisanmälan göras och bifogas till HLL

Krav för att försäkringen ska gälla

För att försäkringen ska gälla vid stöld eller skada måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brott/skada och ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, rimliga åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygscontainer med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 4.

Begränsningar i försäkringen

Plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada är inte bl.a. förslitning, förbrukning, korrosion, vårdslöst handhavande, sprängning, klotter eller skadedjursangrepp. Försäkringen gäller i Norden.

Självrisk

Avgiften för försäkringen uppgår till 5% av bruttopriset exklusive moms enligt gällande prislista. Självrisken är 0,1 prisbasbelopp per skadetillfälle 0,1 x 57 300* = 5 730 kr.

*Prisbasbeloppet för 2024 är = 57 300 kr

 


Vanliga frågor

Här hittar du svaren på några vanliga frågor. Hittar du inte svaret nedan hjälper vi dig gärna vidare. Kontakta vår STÖLD- & SKADEAVDELNING

 

Hur kan jag minska risken för stöld?

Du kan aldrig gardera dig helt mot stöld, men en rimlig säkerhetsåtgärd för att förhindra stöld är att alltid låsa in egendom i en container eller en lokal som endast ert företag har tillgång till. Tyngre och större egendom ska  förvaras inhägnade och fastlåsta så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas när du inte bevakar den.

Har du råkat ut för skada?

Om skada inträffar, kontakta snarast din närmaste HLL depå. Vid samtliga skadeärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra att skada uppstår.

 

Hyrkorgen

Våra depåer