Vanliga frågor

Bli kund
Hur blir jag kund?

Vill du bli kund hos oss kan du registrera dig redan innan du besöker oss för första gången. Det gör du här. Önskar du hellre registrera dig på plats är det bara att dyka upp på din HLL-depå, så hjälper vi dig. Här hittar du våra Allmänna villkor – Företagskund

Varför ska jag välja HLL?

På HLL värdesätter vi mötet med människan. Det betyder att de HLLare du möter har hög kompetens och kunskap, och ser fram emot varje depåbesök du gör.

För oss är det viktigt att ligga i framkant vad gäller service. I det ingår att vi alltid levererar snabbt och se till att du har rätt maskin vid rätt tillfälle. Skulle en maskin till exempel inte finnas på din hemdepå, ser vi till att få dit den snabbt och smidigt. Vi har nämligen lastbilar i rullning hela dygnet som hämtar och lämnar maskiner efter kundens behov.

Vi finns med 22 depåer spridda över Sverige  men aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Dessutom är det enkelt att hyra hos oss, och självklart har vi de allra bästa verktygen och maskinerna.

Vi är helt enkelt en medspelare att räkna med varje dag.

Hur hyr jag från HLL?

Att hyra hos oss är enkelt.

För att hyra måste du vara kund. Du kan registrera dig online, eller genom att besöka din närmaste HLL-depå. När du är kund hos oss finns  flera sätt att hyra en maskin.

Över disk
Gå in på din närmaste depå och prata med oss. Finns maskinen på plats kan du välja mellan att ta med den på en gång, eller att få den levererad med våra lastbilar. Vill du ta med en större maskin själv finns släpvagn att låna.

Via telefon
Genom att ringa din depå kan du boka en maskin. Du kan välja mellan att hämta den själv eller få den levererad.

Via mail
Vill du hellre skicka ett mail med din maskinbeställning går det också bra. Du kan välja mellan att hämta den själv eller få den levererad.

Vet du inte exakt vilken maskin du behöver kan du alltid fråga någon av våra HLLare. Vi har stor kunskap och vet vilka maskiner som behövs till vad. Våra säljare har även möjlighet att besöka ditt projekt för att kunna hjälpa dig att välja rätt maskiner.

Fakturafrågor
Hur skickas faktura till HLL?

Skicka faktura via post eller PDF-faktura

Vi tar emot fakturor på två olika sätt, pappersfaktura eller PDF-faktura. Alla fakturauppgifter måste vara med för att fakturan ska tas emot av vårt system. Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturor till avsändaren vid avsaknad av uppgifter enligt nedan. Vid frågor gällande fakturering vänligen kontakta info@hllab.se (det går inte att skicka fakturor till denna adress).

Fakturaadresser (Var noga med att skicka till rätt HLL Bolag):

Fakturor till HLL Hyreslandslaget AB (Org. 556835-1745) skickas till:

HLL Hyreslandslaget AB
FE 5073
838 77 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-ab@hllab.se

—————————————-

Fakturor till Hyreslandslaget Stockholm AB (Org. 556887-4753) skickas till:

 

HLL Hyreslandslaget Stockholm AB
FE 10022
838 78 Frösön
Faktura i PDF-format skickas till: fakturamottagning-sthlm@hllab.se

—————————————-


Fakturor till HLL Hyreslandslaget Mitt AB (Org. 556860-8102) skickas till:


HLL Hyreslandslaget Mitt AB
FE 5075
838 77 Frösön
Faktura i PDF-format skickas till: fakturamottagning@hllab.se

—————————————-


Fakturor till HLL Hyreslandslaget Öst AB (Org. 559138-4192) skickas till:

HLL Hyreslandslaget Öst AB
FE 11048
838 82 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-ost@hllab.se

—————————————-


Fakturor till HLL Hyreslandslaget Norrland AB (Org. 556913-2151) skickas till:

HLL Hyreslandslaget Norrland AB
FE 10192
838 78 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-norr@hllab.se

 

 

Behöver du fakturakopior?

Kontakta vår ekonomiavdelning, 08-4492230 eller info@hllab.se. Din depå (eller säljare) kan hjälpa dig med de flesta andra frågor, till exempel om din faktura, försäkringsärende, skadeanmälan och liknande.

Var skickar jag fakturan?

Vi ser gärna att fakturor skickas som PDF via e-post. E-posta PDF-fakturan direkt till respektive bolag. Observera att det får endast vara en faktura per PDF samt att skannad PDF inte accepteras. Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturor till avsändaren vid avsaknad av uppgifter enligt ovan. Mailadressen hittar du under din depå. Hittar du inte kan du kontakta info@hllab.se (det går inte att skicka fakturor till denna adress).

Vilken information ska finnas på fakturan?

När du skickar fakturor till Hyreslandslaget är det viktigt att rätt information finns med.

På fakturan ska rätt bolagsnamn, referens (vem på HLL som gjort beställningen), märkning med konto (4 siffror) och depådummer (3 siffror), samt din referens (namn och nummer till den person hos er som ansvarar för ordern).

Försäkringsfrågor
Hur kan jag minska risken för stöld?

Du kan aldrig gardera dig helt mot stöld, men en rimlig säkerhetsåtgärd för att förhindra stöld är att alltid låsa in gendom i en lokal eller inhägnad, eller låsa fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas när du inte bevakar den.

Har du råkat ut för skada eller stöld?

Om skada eller stöld inträffar, kontakta snarast din närmaste HLL depå. Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse.

Behöver du använda din försäkring?

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada såsom brand, stöld, skadegörelse eller vattenskada. Undantag i försäkringen finns. Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse.

 

Hyrande
Hur hämtar jag en maskin?

När du hyr en maskin kan du välja mellan att hämta den själv eller få den levererad av våra lastbilar. Hämtar du själv finns släpvagn att låna. Du kan hämta en maskin på vilken av våra depåer som helst, och behöver inte lämna tillbaka den på samma.

Hur lämnar jag tillbaka en maskin?

När du ska lämna tillbaka en maskin kan du välja mellan att lämna den själv eller att få den upphämtad av våra lastbilar. Vill du lämna den själv kan du låna en släpvagn på närmsta depå. Du behöver inte lämna tillbaka maskinen på samma depå som du hämtade den.

Varför ska jag välja HLL?

På HLL värdesätter vi mötet med människan. Det betyder att de HLLare du möter har hög kompetens och kunskap, och ser fram emot varje depåbesök du gör.

För oss är det viktigt att ligga i framkant vad gäller service. I det ingår att vi alltid levererar snabbt och se till att du har rätt maskin vid rätt tillfälle. Skulle en maskin till exempel inte finnas på din hemdepå, ser vi till att få dit den snabbt och smidigt. Vi har nämligen lastbilar i rullning hela dygnet som hämtar och lämnar maskiner efter kundens behov.

Vi finns med 22 depåer spridda över Sverige  men aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Dessutom är det enkelt att hyra hos oss, och självklart har vi de allra bästa verktygen och maskinerna.

Vi är helt enkelt en medspelare att räkna med varje dag.

Hur hyr jag från HLL?

Att hyra hos oss är enkelt.

För att hyra måste du vara kund. Du kan registrera dig online, eller genom att besöka din närmaste HLL-depå. När du är kund hos oss finns  flera sätt att hyra en maskin.

Över disk
Gå in på din närmaste depå och prata med oss. Finns maskinen på plats kan du välja mellan att ta med den på en gång, eller att få den levererad med våra lastbilar. Vill du ta med en större maskin själv finns släpvagn att låna.

Via telefon
Genom att ringa din depå kan du boka en maskin. Du kan välja mellan att hämta den själv eller få den levererad.

Via mail
Vill du hellre skicka ett mail med din maskinbeställning går det också bra. Du kan välja mellan att hämta den själv eller få den levererad.

Vet du inte exakt vilken maskin du behöver kan du alltid fråga någon av våra HLLare. Vi har stor kunskap och vet vilka maskiner som behövs till vad. Våra säljare har även möjlighet att besöka ditt projekt för att kunna hjälpa dig att välja rätt maskiner.

Leverantörsfrågor
Hur skickas faktura till HLL?

Skicka faktura via post eller PDF-faktura

Vi tar emot fakturor på två olika sätt, pappersfaktura eller PDF-faktura. Alla fakturauppgifter måste vara med för att fakturan ska tas emot av vårt system. Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturor till avsändaren vid avsaknad av uppgifter enligt nedan. Vid frågor gällande fakturering vänligen kontakta info@hllab.se (det går inte att skicka fakturor till denna adress).

Fakturaadresser (Var noga med att skicka till rätt HLL Bolag):

Fakturor till HLL Hyreslandslaget AB (Org. 556835-1745) skickas till:

HLL Hyreslandslaget AB
FE 5073
838 77 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-ab@hllab.se

—————————————-

Fakturor till Hyreslandslaget Stockholm AB (Org. 556887-4753) skickas till:

 

HLL Hyreslandslaget Stockholm AB
FE 10022
838 78 Frösön
Faktura i PDF-format skickas till: fakturamottagning-sthlm@hllab.se

—————————————-


Fakturor till HLL Hyreslandslaget Mitt AB (Org. 556860-8102) skickas till:


HLL Hyreslandslaget Mitt AB
FE 5075
838 77 Frösön
Faktura i PDF-format skickas till: fakturamottagning@hllab.se

—————————————-


Fakturor till HLL Hyreslandslaget Öst AB (Org. 559138-4192) skickas till:

HLL Hyreslandslaget Öst AB
FE 11048
838 82 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-ost@hllab.se

—————————————-


Fakturor till HLL Hyreslandslaget Norrland AB (Org. 556913-2151) skickas till:

HLL Hyreslandslaget Norrland AB
FE 10192
838 78 Frösön
Faktura i PDF format skickas till: fakturamottagning-norr@hllab.se

 

 

Var skickar jag fakturan?

Vi ser gärna att fakturor skickas som PDF via e-post. E-posta PDF-fakturan direkt till respektive bolag. Observera att det får endast vara en faktura per PDF samt att skannad PDF inte accepteras. Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturor till avsändaren vid avsaknad av uppgifter enligt ovan. Mailadressen hittar du under din depå. Hittar du inte kan du kontakta info@hllab.se (det går inte att skicka fakturor till denna adress).

Vilken information ska finnas på fakturan?

När du skickar fakturor till Hyreslandslaget är det viktigt att rätt information finns med.

På fakturan ska rätt bolagsnamn, referens (vem på HLL som gjort beställningen), märkning med konto (4 siffror) och depådummer (3 siffror), samt din referens (namn och nummer till den person hos er som ansvarar för ordern).

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss

Hyrkorgen