80-talet ringde

Tomteboda Postterminal i Solna, utanför Stockholm byggdes i början av 1980-talet och var då, liksom nu, en av Sveriges största byggnader med sina dryga 100 000 kvm. Den byggdes som en toppmodern postsorteringsanläggning. Nu, drygt 30 år senare, har Posten flyttat ut och Tomteboda är en stor byggarbetsplats. Flera av HLLs kunder är med i arbetet för att anpassa lokalerna till nya hyresgäster och vi träffar två av dem på plats.

Pånyttfödelsen av Sveriges största byggnad

Via en av hissarna tar vi oss upp till plan fyra och passerar genom en, till synes oändlig, korridor bort till Metrolits byggkontor. Här huserar en handfull av bolagets tjänstemän som ansvarar för allt det praktiska kring färdigställandet av 7500 m² inomhusyta åt en av Tomtebodas nya hyresgäster. Arbetet har pågått sedan våren 2018 och de aktuella projekten beräknas stå färdiga innan årsskiftet 2019. Vi har träffat entreprenadingenjör Andreas Renner och arbetsledare Per Jansson.

Vad gör ni här på våning fyra?

– Metrolit färdigställer våningsplanet. Här har vi 16 egna snickare på plats och flera underleverantörer; det är uppåt 100 personer i lokalerna idag. Totalt är vi omkring 90 anställda i Metrolit så det här är ett stort projekt för oss, berättar Andreas.

Både Andreas och Per jobbar uteslutande med större uppdrag.

Vad har ni mer för uppdrag på området?

– Jag är inte här i lokalen så mycket, säger Per.

– Mitt ansvar är projekten i all småbyggnation i och runt fastigheten – från källare till yttertak. Arbetet omfattar allt möjligt, exempelvis nya installationer för vatten och luft, rökdetektorer i taken etc. Mina projekt består av hundratals “småjobb”, spridda över fastighetens mer än 100 000 m². Jag går ganska många steg per dag! I snitt engagerar jag mellan 15 och 23 snickare.

Hur är det att jobba på den här typen av projekt?

– Vi som jobbar med stora projekt är kanske något eller ett par år på samma bygge. Sedan byter man till nästa. Det är lite speciellt, men kul att få nya utsikter då och då, säger Andreas.

– Tomteboda är en jättekul etablering. Det är ovanligt att vi är så här många tjänstemän på samma projekt. Vi trivs bra ihop. Andreas och jag har jobbat på Metrolit många år båda två, men aldrig tidigare tillsammans, säger Per.

 

Hur funkar relationen till HLL?

– Vi har avtal med HLL sedan några år tillbaka. Det funkar jättebra. Vi får suverän service med korta ledtider, jämfört med konkurrenterna. Attityden är att “allt går att lösa”, säger Andreas.

Metrolit jobbar med egna handverktyg, men maskinerna kommer från HLL.

– Kontakterna sker per telefon; vi ringer oftast vår kontaktperson Martin Danell. Han löser problemen. Och har han inte svar på en fråga så ser han till att man blir uppringd av någon annan som vet mer. Det är samma sak med maskinerna. Om en depå inte har det vi behöver, så löser de det så att vi får hit maskinen. Vi behöver inte ringa runt inom HLL – det är bra service. Här skiljer sig HLL från de andra maskinuthyrarna, säger Per.

 

Mellanrubrik

Ansvariga för marken runt Tomtebodafastigheten är Västerorts BMF. Bolaget har varit på plats sedan våren 2019 och anläggningsprojekten förväntas pågå fram till hösten 2020. Vi träffar projektledare Fredrik Liutu på plats vid Tomteboda.

 

Vad är ert uppdrag vid Tomteboda?

– Initialt gjorde vi markarbete vid PostNords terminal. Uppdragsgivaren blev väldigt nöjd. Därefter fick vi ansvaret för nästan all mark runt själva byggnaden, många tusentals kvadratmeter. Vi gör beläggningsarbete och bygger exempelvis murar och ramper vid byggnaden. Vi har mellan fem och tio egna medarbetare på Tomteboda plus underentreprenörer, exempelvis asfaltsläggare och elektriker. Under åren har vi provat oss fram och hittat våra favoriter som vi anlitar om och om igen. Det är tryggt och blir bra resultat, konstaterar Fredrik medan vi tittar på när en asfaltsläggare med stor precision fyller en smal remsa med rykande massa.

Arbetet med mark och anläggning är maskinintensivt. Hur hanterar ni maskinparken?

– Vi har mycket egna maskiner – grävmaskiner, vältar, paddor mm – allt som krävs för arbetet egentligen. Men inte tillräckligt många för att täcka behoven vid alla våra projekt samtidigt. Vi behöver alltid komplettera med utrustning från HLL. Det är framförallt paddor, borrmaskiner, tryckluftsborrar och vaccumlyftar som hyrs. Ibland även större maskiner. HLL servar även våra egna maskiner. Om, exempelvis, ett av våra laserinstrument behöver kalibreras så hämtar HLL det och lånar oss ett annat så att vi slipper avbrott. Vi besöker ganska sällan själva depåerna utan beställer utkörning och hämtning från HLL. Även om körningarna kostar så lönar det sig för oss eftersom vi sparar tid.

 

Västerorts BMF har varit kund hos HLL i snart sex år. Hur är relationen? 

– Jag kände Martin Danell sedan tiden då han jobbade på Hilti. Vi var hans första kund när han började på HLL. Innan dess har jag erfarenhet av andra maskinuthyrare i branschen. HLL skiljer sig mycket – som natt och dag – tack vare sitt fokus på service. Relationer är HLLs grej. Själv ringer jag fortfarande direkt till Martin. Mina kollegor har sina egna kontaktpersoner på depåerna.

 

Vad står BMF för och har ni någon särskild inriktning?

– Det står för Bygg, Mark och Fastighetsskötsel. Men förr var vi bara medarbetare med finskt ursprung. Vi brukade skoja om att det betydde Bara Massa Finnar. De senaste åren har vi gjort en hel del arbeten vid nyproduktion och i parker. Företaget har vuxit kraftigt och vi har fått flera Gasell-utmärkelser. Vår storlek gör att vi kommer i fråga när det gäller större uppdrag idag än för tio år sedan. Det innebär ju å andra sidan att vi inte gör så många mindre, privata uppdrag längre.

 

Vilka är framgångsfaktorerna till att ni har vuxit?

– Vi har varit duktiga på att göra bra projekt med hög kvalitet och punktliga leveranser. Nöjda kunder; det är den viktigaste anledningen till att vi har vuxit. Och så har vi bra relationer, precis som HLL. Det är en framgångsfaktor både för oss och för HLL. Ni har ju också vuxit snabbt.

Fakta

1984 tog arkitekt Gustav Rosenberg emot Tengbompriset för utformningen av Tomteboda.

 

Det tidiga 80-talet var en härlig tid med en stor tillväxt och djärva satsningar i Sverige. Såsom Tomtebodaterminalen. Den revolutionerade brevhanteringen med nya automatiska sorteringsmaskiner och modern logistik blev en förebild internationellt. I enorma lokaler, med närhet till Essingeleden och direkt spåranslutning var förutsättningarna idealiska för verksamheten.

Det som nu sker är en ombyggnation med anpassning för helt nya verksamheter, med en rad byggentreprenörer inblandade i projektet. Tomteboda ska återigen bli en modern och flexibel fastighet. Egendomen, liksom det omgivande friluftsområdet, genomgår en massiv omvandling. Förutsättningarna gör att lokalerna är utmärkta för kontor, lager och logistik.

Hyrkorgen

Våra depåer