Gator och torg växer fram i Umami Park

I Sundbyberg utanför Stockholm byggs Umami Park – bostäder, kontor, lokaler och torg nära tunnelbanan i Hallonbergen. Markarbetet sköts av mark- och anläggningsföretaget Mema som samarbetat med Hyreslandslaget i mer än tio år.

William Rosell, Projektchef Mema

Beställare till projektet är Wallenstam fastigheter som bygger hela området och mark och anläggningsföretaget Mema har fått finplaneringsentreprenaden. Det är ett infrastrukturprojekt där Mema bygger gator och torg runt fastigheterna. De har även utfört elentreprenad och en del ledningsarbete. Vi träffar William Rosell, projektchef på Mema som berättar om projektet.

 

”Det är stimulerande att lämna något för framtiden”

Finplaneringen är markens översta yta: trappor, stenläggning, torg – det som ligger ovanför ledningar, dagvattenrör och avloppsrör.

– Det är stimulerande att lämna något för framtiden som ska nyttjas av människor i många år framöver, säger William Rosell.

Den största utmaningen i projektet är samordningen med andra entreprenörer.

– Det pågår många projekt samtidigt så det gäller att få ihop logistiken och planera hur man ska ta in leveranser och lägga upp arbetet.

 

Andrzey Kubanek, är Lagbas på projektet.

Utvecklat för att växa

Mema är ett familjeföretag som grundades 2004. Nu har företaget 35 anställda och växer kontinuerligt.

– Vi har lagt om strategin de senaste åren och byggt om allt från organisationen till vårt ekonomiska system.
Vi har utvecklat hela bolaget för att kunna växa och det har gett resultat.

 

Varför väljer kunderna er?

– Vi är lätta att ha att göra med och levererar en bra produkt. Vi är väldigt duktiga på det vi gör och utbildar oss internt hela tiden för att uppfylla våra uppdragsgivares krav och ligga på en så hög nivå som möjligt. Det märks, för de kunder vi har idag har vi haft sedan många år tillbaka. Det speglar säkert att vi gör ett bra arbete.

 

 

Långvarigt samarbete med Hyreslandslaget

Mark- och anläggningsarbete är ett maskinkrävande arbete, och Mema samarbetar med Hyreslandslaget sedan mer än tio år tillbaka.

– Vår maskinpark består av två kranbilar, två schaktbilar och åtta grävmaskiner. Sen har vi servicebilar med verktyg och annat som behövs i arbetet. Hyreslandslaget kompletterar upp med maskiner när vi behöver sådant vi inte har själva eller när vi har mycket jobb så att vår maskinpark inte täcker.

 

Hur fungerar samarbetet?

– Det fungerar väldigt bra, de är väldigt serviceminded. De hjälper gärna till, fixar och roddar.

Man får en personlig kontakt med många. Trots att det är ett stort bolag så känns det väldigt familjärt. Dessutom levererar de alltid. Har de inte produkten vi behöver så fixar de ändå så att vi får den snabbt på ett eller annat sätt.

 

Varför hyr ni i stället för att köpa det ni behöver?

Andrzey och William jobbar tillsammans med projektet som beräknas klart före sommaren.

– Vi har ingen som jobbar i vår verkstad med att serva maskiner. Det blir billigare och ger högre effektivitet att hyra det vi behöver. Grejerna servas, allt funkar och vi tappar ingen arbetstid för att maskinerna strular. Dessutom är det enkelt att boka så att maskinerna kommer ut till arbetsplatsen, du kan ringa en dag och få det utkört nästa dag.

 

Uppdaterad maskinpark

Att Hyreslandslaget har välskötta maskiner och depåer på många ställen i Stockholm är en stor fördel, enligt William.

– Det går alltid att ringa och få ut det man behöver väldigt snabbt. De har ett brett sortiment och har nästan alltid de maskiner vi behöver. Vi har hyrt smågrejer på andra ställen ibland, men det funkar inte, de har inte saker hemma och vi får trasiga maskiner. Hyreslandslaget har en bred och uppdaterad maskinpark. Om något skulle strula, vilket inte händer ofta, så skickar de ut en bil och byter det som inte funkar, så det är aldrig några problem.

 

 

 

 

 

Fakta

Umami Park

 I området Umami Park i Sundbyberg utanför Stockholm bygger Wallenstam just nu cirka 1 000 lägenheter, 13 500 kvm kontorsyta och 10 000 kvm butik-, café och restaurangyta. Området beräknas stå klart 2024.

Här tar man vara på energin som finns lagrad i marken, så kallad geoenergi. Med hjälp av el från vindkraft omvandlas energin till värme och kyla och energianvändningen blir på så sätt helt koldioxidneutral.

 

 

 


 

Hyrkorgen

Våra depåer