Del 1: Grundat för långsiktig laginsats

Hyreslandlagets största tillgång är människorna i företaget. Laget. Så har det sett ut ända sedan starten. Med tio år i backspegeln tittar vi tillbaka tillsammans med HLLs grundare, Sune Törnqvist och Börje Toresson. De är ekonomen och maskinnörden som delar samma värderingar och syn på ledarskap. Deras sätt att driva företag, med människorna i centrum, har format HLL till vad det är idag – en personlig maskinuthyrare med 22 depåer från Piteå i norr till Borgholm i söder.

För att ta berättelsen från början behöver man starta med ett helt annat företag – Tidermans. Under 1990-talet drev Sune och Börje en liten uthyrningsfirma med fyra depåer i Stockholm. Börje stod för maskinintresset – inte bara byggmaskiner, utan allt motordrivet – medan Sune var den som hade koll på siffrorna. Båda hade en tydlig önskan om att vara operativt engagerade, nära verksamheten.

På sätt och vis var det kanske redan där HLL startade. 2007 såg det dock ut som att Sune och Börjes gemensamma historia skulle ta slut, när de tog beslutet att lämna det egna företagandet och sälja Tidermans till en av de stora aktörerna på marknaden. Själva skulle de vara kvar i branschen, nu som anställda. Så var i alla fall tanken.

Nu blir det ju inte alltid som man tänkt sig. Att verka i en stor organisation var väsensskilt från det sätt Börje och Sune själva hade drivit företag. Frustrationen som det skapade, tillsammans med en växande önskan om att återvända till det personliga och familjära, väckte lusten att börja om på nytt.

Sune Törnqvist, grundare HLL.


Vad ville ni göra annorlunda den här gången?

Sune: Mycket tog vi med oss från Tiderman-tiden. Vi var ju samma människor, med samma värderingar och samma sätt att driva företag. Annat hade vi lärt oss i och med försäljningen.

Börje: En sak som vi lärt oss var att den här gången skulle vi bygga något beständigt. Vi bestämde oss redan då för att tänka på Hyreslandslaget som något som skulle finnas kvar i generationer. Den långsiktigheten gör att man resonerar annorlunda.

Med vetskapen om att marknaden skrek efter en lokal aktör som såg till behoven hos de mindre och mellanstora byggföretagen, kände Sune och Börje sig trygga med att det fanns en plats att fylla för ett personligt familjeföretag. Dessutom fick de med sig merparten av det gamla medarbetargänget när de startade upp på nytt.

Börje Toresson, grundare HLL.

Börje: Det var en enorm tillgång såklart. Tack vare människorna hade vi bra kundrelationer redan från start. Sedan gällde det att bygga upp något trovärdigt och  leverera på det vi utlovat. Då precis som nu var det viktigt för oss att erbjuda kunderna rätt lokal på rätt plats och med fräscha maskiner.

Sune: Och hög serviceanda och goda relationer, det har alltid varit viktigt på HLL, oavsett om det handlar om interna relationer eller med kunder och leverantörer.

I maj 2011 slogs så portarna till Hyreslandslagets första depå upp, i Västberga.
Och i och med det var HLL definitivt igång.

Alltid rena och fräscha maskiner. I vår tvätthall i Västberga är det full fart.


Vilka var utmaningarna med att vara en ny aktör?

Sune: Starten var tuff, såklart. Inte minst finansieringen, och att få bankerna att tro på oss, var en utmaning. Men som vi såg det var det nödvändigt att satsa för att komma igång!

Börje: Visst fanns det gånger då det var kritiskt, men vi har hela tiden litat på en ”nackhårskänsla” om när det är läge att gasa eller bromsa. Och det har visat sig vara rätt.

Vad tror ni har varit viktigast för att lyckas?

Börje: En helt avgörande faktor, från början och fram till nu har varit att hitta rätt människor. Ibland har det till och med börjat så, att vi har hittat bra folk och därför tagit beslut om att öppna ny depå. På så sätt har vi fått förtroende hos kunder och leverantörer.

Sune: Genom att lita på människor har vi skapat starka kundrelationer och självständiga depåer som är viktiga kuggar i det större sammanhanget. Jag tror att våra kunder känner det där, att uthyrarna har stor frihet att hjälpa till och lösa kundernas dagliga utmaningar på bästa sätt. Det skapar ärliga relationer och gör det värt att komma tillbaka.

Vad är ni mest stolta över när ni tittar tillbaka på 10 händelserika år?

Börje: Helheten. Absolut. Att vi inte har kompromissat, utan gjort det på vårt sätt, med människan i fokus och med goda relationer som högsta prioritet. Det genomsyrar ju allt, även det praktiska, som hanteringen av maskinerna. Där krävs mycket logistik för att säkerställa att vi levererar det vi lovar.

Sune: Det som är vår röda tråd fanns ju redan i vårt första bolag. På det sättet har vi lyckats skapa en kontinuitet som bär kulturen framåt och formar en anda som vi är stolta över. Det har varit och kommer fortsätta att vara en nyckel.

En av våra allra första maskiner, en Kubota kX 101 är still going strong på vår depå på Öland.

Finns det något ni önskar att ni gjort annorlunda?

Börje: Som helhet, nej. Men samtidigt som vi har kört på med inställningen att det gäller att ha blåslampan på för att utvecklas, så har det ju funnits gånger då vi valt att dra i handbromsen. Kanske var det rätt beslut då, men det blir tydligt när vi ser tillbaka att vågar vi inte så vinner vi inte. Men på det stora hela har vi ju varit trogna vår strategi och känner att det har varit rätt.

Sune: Jag håller med. Jag är glad att vi höll ut. Det har ju visat sig att vårt sätt har fungerat.

Det för oss in på framtiden, hur ser ni på den?

Börje: Långsiktigheten var viktig för oss redan från början och nu är vi mitt i ett slags generationsskifte, precis som vi önskade. Det finns en stark yngre generation i företaget, som gör sig redo för att ta över och vi vill stötta dem på alla sätt. Sedan gäller det att ha förmågan att släppa taget när det blir dags också – det är inte så lätt!

Sune: Känslan inför framtiden är också att vi har lämnat den osäkra uppstartsfasen, och gått in i något lite tryggare. Det betyder att vi idag har andra möjligheter när vi tar oss an kommande tio år. Det ska bli spännande att se hur den yngre generationen väljer att fortsätta utmana branschen och flytta fram positionerna.

Jubileumsåret 2021 har inletts med öppnandet av en ny depå, i Piteå, och under året kommer mer roligt att hända. Genom att fokusera på människorna i organisationen, de som dagligen löser kundernas problem med marknadens bästa maskiner, hoppas Hyreslandslaget på många fler jubileum framöver.

Hyrkorgen

Våra depåer