Multilinjelaser Hilti PM 40-MG

Hiltis punkt- och linjelaser med fyra linjer och grön laser är ett mångsidigt verktyg för exakt och snabb 360°-linjering, avvägning och vinkelpositionering.

Noggrannheten är +/- 2 mm vid 10 m och maximalt arbetsavstånd i diameter är 40 m för punkter och linjer samt 100 m för linjer med mottagare. Det uppladdningsbara B12 litiumbatteriet har en drifttid på upp till 1,5 arbetsdagar, vilket underlättar Multilinjelaser Hilti PM 40 -MG och ger kontinuitet i layoutarbetet.

För att förhindra misstag och oväntade driftstopp varnar verktyget vid nivåfel eller låg batterinivå. Multilinjelasern är utformad som ett roterande torn och justeras med en liten ratt, vilket underlättar när man behöver justera den lodräta linjen utan att fl ytta på lasern. En stor fördel med grön laser är att den syns bättre i dagsljus än den röda.

 

Hilti PM 40-MG

Maskintyp: Multilinjelaser med grön laser

 

Läs mer om våra olika lasermätare här: Laser

Hyrkorgen

Våra depåer