Sänksåg Festool TS 55 REBQ-FS

En sänksågs främsta uppgift är att lämna perfekta snitt och ytor efter sig. För att försäkra oss om att kunna erbjuda en maskin som gör jobbet har vi valt en riktig storfavorit – Festools TS 55 REBQ-FS. Det här är finsnickarens Rolls Royce, och den kommer med alla tänkbara tillbehör.

En sänksåg går på styrskena, välj en som passar ytan du arbetar med. Styrskenor finns i längder från 800 mm och upp till 5000 mm. Sågen används framför allt för precisa sänksnitt, kapning, tillskärning, tillsågning och bearbetning av skivor. TS 55 REBQ-FS hanterar skivmaterial som t ex formplyfa, fiber- och laminatskivor, marmor och betong. Den passar också bra för kapning av innerdörrar.

Både sågen och styrskenan är försedda med splitterskydd, och just TS 55 REBQ-FS är specialutformad för att kunna gå nära väggar. Bara 12 mm marginal behövs. TS 55 REBQ-FS kan också användas tillsammans med en stoftavskiljare.

 

Fakta Festool TS 55 REBQ-FS

  • Precisa sänksnitt, kapning, tillskärning, tillsågning och bearbetning av skivor
  • Max sågdjup 50 mm inkl styrskena
  • Vinkelställning 1° – 47°

Här hittar du alla våra kap-och sågmaskiner: Kapmaskiner

Hyrkorgen

Våra depåer