Spadtag Simtag

Diskussionerna om att bygga ett utomhusbad på Järvafältet i Stockholm har pågått i närmare 40 år. Engagemanget för platsen, som varit bebodd sedan vikingatiden och rymmer flera naturområden, är stort. För COBAB, som står för generalentreprenaden, är badanläggningar något av paradnummer, och man har erfarenheter från flera andra stora projekt. Vi får en rundtur på byggplatsen av Projektchef Patrik Alfredéen.

I anslutning till Eggeby Gård, i Igelbäckens kulturreservat på Järvafältet i Stockholm växer det 24 000 m2 stora utomhusbadet fram. Generalentreprenaden för projektet ligger på COBAB och beställare är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

– Vi är såklart stolta över att ha fått det här uppdraget av Stockholms stad, säger Patrik Alfredéen på COBAB. Vi är duktiga på badanläggningar och har specialiserat oss på det. Det är speciella projekt och det är roligt att vara med. Det är också en uppskattad, och ofta omtalad produkt vi lämnar efter oss.

Det har tagit lång tid att komma till ett beslut i frågan, men när projektet nu är igång finns en önskan att låta miljön här, med naturområdet och den närliggande Eggeby gård bli en ännu mer relevant mötesplats för invånarna. Det nya badet utformas med hänsyn till naturen runtomkring och kommer rymma kiosk, omklädningsrum, personalutrymmen, teknikutrymmen, entré samt stora gräsytor.

 

Efterlängtad tillgång till bad

De närliggande stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är idag de enda i Stockholms stad som saknar tillgång till bad. Ambitionen att öka simkunnigheten bland barn och vuxna i området har varit ett viktigt skäl till att projektet blivit verklighet. Under hösten 2019 räknar COBAB med att lämna ifrån sig en helt driftsatt anläggning, färdig att tas i bruk av allmänheten till badsäsongen 2020.

 

Samordningen viktig

COBAB har funnits på plats på Järvafältet sedan april 2018.

– Än så länge är vi inte riktigt igång med de moment vi själva utför, förklarar Patrik. Det är ju så, en viktig del av projektet handlar om att samordna underleverantörer. Tiden är av de kritiska faktorerna, eftersom det är många aktörer som ska slutföra sina delar enligt tidsplan för att nästa fas ska kunna komma igång i tid.

”Vi bygger på historisk mark här. Järvafältet ligger både centralt och mitt i naturen.”

När vi besöker byggplatsen pågår grundläggnings- och betongarbeten. Man har schaktat för alla husgrunder, gjutit betongplatta på marken för källare och håller just nu på att formsätta för källarväggar. Samt gjutit kallbalkarna till de prefabricerade poolväggarna. Allt dagvatten och spillvatten förläggs under mark.

– För att säkerställa mot grundvatteninträngning lägger vi ett speciellt tätningsmembran under hela källarbetongplattan, med ett uppvik mot källarväggarna, berättar Patrik.

 

Rostfria bassänger

Efter årsskiftet kommer COBAB sätta igång med stommontage. Väggar och tak levereras och monteras, och därefter ska de tre bassängerna färdigställas. Det blir en stor bassäng för allmänheten, en undervisningsbassäng och en mindre plaskbassäng.

– Väggarna till bassängerna levereras prefabricerade från Österrike, berättar Patrik. Det blir alltså inga gjutna bassängväggar utan rostfria, färdiga väggmoduler som vi ställer på en gjuten kantbalk, med stödben. Under våren kommer vi sedan montera botten på bassängen och då gäller det att få alla svetsar helt täta.

– De här sortens rostfria bassängväggar kan användas både inne och ute, och både vid nybyggnation och t ex för att renovera en gammal otät bassäng. När man bygger på det här sättet blir bassängerna stabila och lätta att underhålla.

Bra samarbete vid bodetableringar

Patrik berättar att COBAB och HLL hittat ett fungerande samarbete under de senaste åren. Ett utökat samarbete kring bodetableringar har nyligen ingåtts.

– Det kan se lite olika ut på olika projekt, förklarar Patrik. Just här hyr vi bodarna, ibland använder vi våra egna men låter ofta HLL sätta upp dem. Vi tycker att det är en smidig lösning då våra egna hantverkare inte alltid finns tillgängliga så tidigt i projekten.

”Vi är duktiga på badanläggningar och har specialiserat oss på det. Det är speciella projekt och det är roligt att vara med.”

– Här har HLL levererat en lösning med bodplatser för hantverkarna och kontorsutrymmen för tjänstemännen, i två våningar. De har byggt upp en färdig produkt åt oss, levererat bodar, byggt altaner, trappor och installerat vatten och avlopp. Även avloppslösningen kommer från HLL, med två nedgrävda tankar, då det var svårt att ansluta till befintligt nät.

 

Ser fördelar med hyrande

Allteftersom COBAB under våren kommer utföra fler egna arbeten i projektet på Järvafältet kommer också fler HLL-maskiner dyka upp på området.

– Vi äger en hel del själva, säger Patrik, men det är mycket administration med att flytta runt maskiner mellan projekt. När vi hyr ingår full service, och vi lämnar tillbaka maskinerna när vi är klara – det finns helt klart fördelar.

Fakta COBAB

COBAB är en byggentreprenör i Storstockholmsområdet. Under nuvarande namn har de varit verksamma sedan 2011 och har vuxit stadigt sedan dess. COBAB har ca 125 anställda och har ständigt ett tiotal entreprenader igång runtom i Stockholm.

Hyrkorgen

Våra depåer