Total makeover

Kongresshuset i Borås stod färdigt 2019 efter en omfattande renovering och nybyggnation. Bygget har varit komplext, inte minst har det varit en utmaning att få till mötet mellan de gamla och de nya delarna. Resultatet är en spännande byggnad som boråsarna kan vara stolta över. Vi träffar Magnus Pärleholt på Serneke, arbetsledare på projektet.

Funkisbyggnaden mitt i centrala Borås byggdes 1939 som Folkets hus. Sedan dess har den gått igenom både om- och tillbyggnationer och har använts som biograf och som studenternas Kårhus, för att sedan bli utdömd eftersom den inte uppfyllde dagens krav på tillgänglighet, ventilation och säkerhet.

Serneke vann upphandling

När Borås stad fattade beslutet att skapa en ny mötesplats i form av en kongresslokal vann Serneke upphandlingen om totalentreprenaden, och under våren/ sommaren 2017 påbörjades arbetet.

– Det första vi gjorde då var att riva ungefär 90 procent av det gamla huset berättar Magnus Pärleholt. Det var en

komplex rivning där vi sågade bort en stor del av byggnaden. Kvar blev den ursprungliga funkisdelen i åtta våningar.

 

Arbetet bestod sedan både i totalrenovering av det gamla, som återställdes till dess ursprungliga skick från -39, samt nybyggnation av stora delar.

– Vi var fem tjänstemän på plats under hela projektet och sammanlagt 150 personer med olika kompetenser igång samtidigt på de åtta våningsplanen under de mest hektiska veckorna. Då var det ganska svettigt, konstaterar Magnus.

 

Krävande projekt

Han berättar att byggnationen av det nya kongresshuset var ett komplicerat projekt, och att renoveringen av den gamla delen på många sätt var en större utmaning än nybyggnationen. En svårighet var att foga samman den gamla byggnaden med det nya.

–Vi hade hela tiden de befintliga våningsplanen att ta hänsyn till. Samtidigt hade den nya stommen många prefablösningar och de skulle möta gamla lösningar. Det har varit svårt ibland.

Logistiken visade sig också bli en svårighet att hantera, mitt i centrala Borås, med gator på alla sidor. Magnus berättar att bygget kom till ett skede när det blev nödvändigt att stänga av Allégatan som är pulsådern mitt i stan, för att kunna använda den som byggplats.

– Det fanns inget annat sätt att lösa logistiken, trots att det blev stökigt för boråsarna. Det var inte tanken men vi fick revidera planen utmed byggets gång.

Klart att tas i bruk

I oktober/november 2018 stod det nya kongresshuset klart. Och trots en del motgångar utmed resans gång lyckades Serneke väl med att hålla både tidsplanen och budgeten på ca 210 miljoner. Framsidan ser alltså numera ut som den gjorde i originalutförandet.

Magnus berättar att den eternit- och plåtfasad som sattes på under 60-talet togs ned, den gamla putsen demonterades, byggnaden tilläggsisolerades, ny puts sattes upp och man återskapade en balkong ovanför entrén som funnits där från början.

Den nybyggda delen av huset, ritad av Bo Karlberg vid Tengboms arkitektkontor, är modern, med en fasad av silverputs och sträckmetall. Där nytt möter gammalt löper en glaskil genom hela byggnaden och fogar ihop de två delarna. Totalt är kongresshuset på ca 9000 kvadratmeter och rymmer en stor sal med ca 1000 platser som går att dela upp i flera mindre salar, bankettsal, utställningsyta samt ett stort antal mindre möteslokaler.

– Jag tror att boråsarna också känner att det blev fint, huset är ju ritat med respekt för det gamla, men känns nytt och modernt på samma gång, säger Magnus.

 

HLL huvudleverantör

HLL vann upphandlingen om att vara huvudleverantör av hyrprodukter på projektet, och Magnus berättar att uppdraget började med byggnation av bodar, inhägnader, elgrindar och toaletter. Serneke planerade vad de skulle behöva under projektets gång och HLL levererade grejerna till byggplatsen.

– Vi försöker planera in de olika momenten på ett sätt så att vi kan effektivisera användandet av större hyrmaskiner. Det brukar också fungera bra att vi skriver av maskiner som kommer stå stilla ett tag – förutsatt att HLL inte behöver dem till något annat under tiden.

– Under den här typen av projekt har vi tät kontakt med HLL, säger Magnus. Egentligen oskäligt mycket faktiskt. Det blir lätt så när man har ont om tid och det dyker upp saker. Särskilt i arbetet med renovering av äldre byggnader stöter man på saker som måste lösas i stunden. Vi var ju också flera tjänstemän på olika våningsplan som kanske inte alltid synkade oss ordentligt. Där kan vi bli bättre. Men samarbetet fungerade bra, även om det ibland blev väl många utkörningsrundor för HLL.

Fakta Serneke

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner, med 1150 anställda från Ystad till Sundsvall. I Borås är man i nuläget 23 tjänstemän. Bolaget grundades 2002 och är verksamma inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Man hanterar många olika sorters projekt men fokuserar i hög grad på större produktioner.

Hyrkorgen

Våra depåer